מכשיר מוסדי בינוני עד 500 מ"ר

1,000.00

אופציה רכישה נוספת הינה במסגרת חוזה שירות שנתי

×