Genesis - מילוי למפיץ ריח בהשראת המלון בראשית

תמצית שמן ריח למילוי במגוון מכשירי ההפצה בשיטת האידוי.
בהשראת ריח המלון בראשית.

69.00420.00

150ml150ml500ml500ml1,000ml1,000ml
נקה