Mountain - מילוי למפיץ ריח בהשראת המלון Waldorf Astoria

תמצית שמן ריח למילוי במגוון מכשירי ההפצה בשיטת האידוי.
בהשראת ריח המלון Waldorf Astoria.

69.00420.00

150ml150ml500ml500ml1,000ml1,000ml
נקה