Wave - גומי ריחני למשתנות

גומי אקסטרה ריחני למשתנות – WAVE כפול.

המוצר מתאפיין ביכולת הפצת הריח האדירה שלו (פי 10 מגומי רגיל)

זמן שימוש: כ-30 יום מפתיחת אריזת הניילון בהתאם למיקום המוצר

 

28.00

נקה